’קמחא דפסחא’ - כולל חב"ד צפת | תרומה און ליין
החלף שפה: English Français Русский Русский עברית

כולל חב"ד זקוק לעזרתך ויוצא במגבית כללית על מנת לסייע למשפחות אנ"ש לכבוד חג הפסח. למותר לציין, כי העזרה לכבוד פסח היא חלק ממערך העזרה הרחב הכללי השנתי, והמפורסמות אינן צריכות ראיה. "ובנוגע לפועל: על כל אחד ואחת מוטלת האחריות לוודא שהזקוקים לזה יהיו להם כל צרכי החג, שזה אפשר לקיים בנקל ע"י נתינת כסף למוסדות שתפקידם לעזור לאנשים נצרכים. ואפילו אלו שכבר נתנו על זה, צריכים להתבונן עוד הפעם אולי יכולים וצריכים להוסיף בזה" (משיחת ש"פ תצא תנש"א)


סכום לתרומה

3,600.00 1,800.00 1,000.00 500.00 200.00 100.00

בבקשה להכניס את סכום התרומה

תרומה חד-פעמית

תרומה חודשית למשך:

סוג כרטיס אשראי

מספר כרטיס

תוקף

חודש: שנה:

שם בעל הכרטיס

תעודת זהות או מס' דרכון

3 ספרות בגב הכרטיס

לזכות

לעילוי נשמת

פרטים לצורך משלוח קבלה

שם מלא

טלפון

דואר אלקטרוני

רחוב

מס' בית

ישוב

מיקוד

מדינה

ארץ


colelchabadzefat@gmail.com